Regler

Der må fiskes med en stang pr. fiskekort.

Fiskekort er personlig, og kan ikke deles med andre.

Fisk må ikke renses i eller ved søen.

Ingen overnatning ved søen.

Forfodring af fisk ikke tilladt.

Der må kun fiskes med en agn pr. fiskestang.

Der må ikke fiskes med maddiker.

Det er ikke tilladt at kroge fiskene, eller fange dem med net.

Hunde skal føres i snor, og efterladenskaber skal samles op.

Det er forbudt at lave bål ved søen.

Fanget fisk er til eget forbrug.

Ved brud af disse regler medfører øjeblikkelig bortvisning. Derudover får du en kontant bøde i hånden på kr. 500,-